KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Tidsplan

Ansøgningsperiode
Sidste frist for at ansøge er forlænget til lørdag 3. oktober kl. 12.00

Censureringens 1. og 2. runde
5.-8. oktober
Censorerne tager i de to første runder kun stilling til materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet, dvs. uploadede billeder, link til digitale værker samt eventuelle kommentarer til censorerne. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt. Se også vejledningen.

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 1. og 2. runde
9. oktober

Indlevering af værker til fysisk bedømmelse (3. runde)
1. november kl. 12-17
Hvis et eller flere af dine værker er gået videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse i Den Frie Udstillingsbygning. Se også vejledningen.

Censureringens 3. runde med fysisk bedømmelse
2. november

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 3. runde
2. november aften (efter kl. 18)

Afhentning af ikke antagne værker efter 3. runde
3. november kl. 9-13

Antagelsesgebyr
Betaling senest 5. november

Fernisering
6. november

Udstillingsperiode
7. november 2015 til 3. januar 2016

Afhentning af udstillede og opmagasinerede værker
3. januar 2016 kl 18-21 og 4. januar 2016 kl. 9-12

Paneldebat: Udtryk og indhold
26. november 2015, kl. 17-19