KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Tidsplan

Ansøgningsperiode
12. til og med 22. september 2017

Censureringens 1. og 2. runde
25-28. september 2017
Censorerne tager i de to første runder kun stilling til materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet, dvs. uploadede billeder, link til digitale værker samt eventuelle kommentarer til censorerne. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt. Se også vejledningen.

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 1. og 2. runde
29. september 2017

Indlevering af værker til fysisk bedømmelse (3. runde)
22. oktober kl. 19-21 og 23. oktober kl. 9-12
Hvis et eller flere af dine værker er gået videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse i Den Frie Udstillingsbygning. Se også vejledningen.

Censureringens 3. runde med fysisk bedømmelse
23. oktober 2017

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 3. runde
23. oktober 2017 aften (efter kl. 18)

Afhentning af ikke antagne værker efter 3. runde
24. Oktober 2017 kl. 9-13

Fernisering
27. oktober 2017

Udstillingsperiode
28. oktober - 12. november 2017

Afhentning af udstillede og opmagasinerede værker
12. november 2017, kl. 18-20
13. november 2017, kl. 09-13