KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Tidsplan

Ansøgningsperiode
13. til og med 27. september 2019

Censureringens 1. og 2. runde
30. september - 3. oktober 2019
Censorerne tager i de to første runder kun stilling til det digitalt indleverede materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt. Se også vejledningen.

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 1. og 2. runde
3. oktober 2019 (efter kl. 18)

Indlevering af værker til fysisk bedømmelse (3. runde)
27. oktober kl. 19-23.
Hvis et eller flere af dine værker er gået videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse i Den Frie Udstillingsbygning. Se også vejledningen.

Censureringens 3. runde med fysisk bedømmelse
28. oktober 2019

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 3. runde
28. oktober 2019 aften (efter kl. 18)

Afhentning af ikke antagne værker efter 3. runde
29. oktober 2019 kl. 9-13

Fernisering
1. november 2019

Udstillingsperiode
2. - 17. november 2019

Afhentning af udstillede og opmagasinerede værker
18. november 2019, kl. 18-20
19. november 2019, kl. 09-13