KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Tidsplan

Orienteringsaften med tidligere censor Maria Kjær Themsen
25. august kl 18- 19.30 i Den Frie Udstillingsbygning.
Alle er velkomne og arrangementet er gratis.

Ansøgningsperiode
21. september til og med 3. oktober 2020
Der åbnes for ansøgning d. 21 sep.2020 kl. 8.00 og lukker d. 3 okt 2020 kl. 24.00

Censureringens 1. og 2. runde
5. - 8. oktober 2020
Censorerne tager i de to første runder kun stilling til det digitalt indleverede materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt. Se også vejledningen.

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 1. og 2. runde
8. oktober 2020 (efter kl. 18)

Indlevering af værker til fysisk bedømmelse (3. runde)
16. november kl. 9-17.
Hvis et eller flere af dine værker er gået videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse i Den Frie Udstillingsbygning. Se også vejledningen.

Censureringens 3. runde med fysisk bedømmelse
17. november 2020

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 3. runde
17. november 2020 aften (efter kl. 20)

Afhentning af ikke antagne værker efter 3. runde
18. november 2020 kl. 9-13

Åbningsdag
21. november 2020

Udstillingsperiode
22. november - 13. december 2020

Afhentning af udstillede og opmagasinerede værker
13. december 2020, kl. 18-20
14. december 2019, kl. 9-13