KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) er en censureret gruppeudstilling for samtidskunst.

Kunstnerne Efterårsudstilling blev dannet i 1900 som et alternativ til Charlottenborgs Forårsudstilling, der på det tidspunkt kun antog værker fra akademistuderende. Siden 1900 har Efterårsudstilling levet som en demokratisk foranstaltning og en døråbner ind til den professionelle kunstverden, idet alle kan få deres værker professionelt kunstfagligt bedømt uafhængigt af netværk og baggrund.

KE har gennem tiden både overrasket, udfordret, forbavset, glædet, skuffet og irriteret. Mange vigtige værker er gennem tiden blevet vist på Efterårsudstillingen, ligesom mange billedkunstnere gennem tiden har udstillet og debuteret her. Udstillingen har levet som et vidnesbyrd om, hvad der rører sig i vækstlaget. Banet vejen for nye kunstneriske dagsordner, eller peget tilbage på noget væsentligt i tidligere traditioner. Noget der måske havde tabt vores opmærksomhed, der igen kan træde frem og udvide rammerne for hvad samtidskunst er eller kan være.

Kunstnernes Efterårsudstilling er en forening af kunstnere, der placerer denne udstilling sammen med landets andre censurerede udstillinger på en særlig platform. Disse udstillinger bæres af frivillighed, demokrati, en stadig omskiftelighed.

Alle antagne kunstnere er blevet medlemmer af foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling de næste fem år. De kan deltage i udviklingen og arbejdet med den årlige efterårsudstilling og andre tiltag forbundet hermed. Dette kan ske gennem bestyrelsesarbejde og kunstnermøder.

Foreningsstrukturen har stor indflydelse på KE, da bestyrelse og medlemmer til stadighed fornyes, således at KE hele tiden forandres og udvikles gennem demokratiske processer. Strukturen skaber også en omskiftelighed med nye ideer og tiltag, der kan gøre KE dynamisk trods den stærke tradition, som udstillingen omgærdes af.

Foreningen KE har sin lange historie og sin sikre plads på den københavnske kunstscene. Den er samtidig fri fra eksterne krav og rammer, hvilket giver KE et stort mulighedsrum, der står klart til nye medlemmer og initiativer.